Cenovnik parkiranja

usluge parkiranja JKP Parking servos Smederevo

Cenovnik usluge parkiranja na opštim parkiralištima

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Parkiranje u I zoni (crvena) započet sat 53.00
2 Parkiranje u II zoni (crvena) započet sat 44.00
3 Parkiranje u III zoni (crvena) započet sat 35.00

Cenovnik dnevne karte u III zoni (zelena)

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Parkiranje u III zoni (zelena) dan 170.00

Cenovnik povlašćenih karti

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Stanarska karta (blokovsko parkiranje) mesec 450.00
2 Stanarska karta (blokovsko parkiranje) godina 4,500.00
3 Privredna karta mesec mesec 2,600.00
4 Fizička lica zaposlena u ustanovama od javnog značaja mesec 530.00

Cenovnik pretplatnih karti

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Parkiranje u I zoni (crvena) mesec 3,500.00
2 Parkiranje u II zoni (žuta) mesec 2,900.00
3 Parkiranje u III zoni (zelena) mesec 2,300.00
4 Parkiranje u svim zonama (ekonomska karta) mesec 5,300.00

Cenovnik usluga parkiranja na privremenim i povremenim parkiralištima

cenovnik važi za vreme održavanja manifestacija (sajamskih, vašarskih i drugih priredbi) bez obzira na vreme zadržavanja

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Putnička vozila dan 170.00
2 Autobusi i teretna vozila mesec 500.00

Cenovnik posebne parking karte

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Posebna parking karta za korisnike koji postupaju suprotno odredbama Odluke o javnim parkiralištima komad 1,000.00

Cenovnik usluga prenosa i čuvanja nepropisno parkiranih vozila

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila i to mase do 800 kg tura 5,000.00
2 Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila i to mase od 801-1330 kg tura 6,000.00
3 Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila i to mase od 1331-1900 kg tura 9,000.00
4 Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila i to mase od 1901 kg i više, tteretna vozila do 4t, autobusi registrovani za 15 putnika tura 13,500.00
5 Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila i to teretnog vozila od 4-14 t, autobusi registrovani od 16-45 putnika, kamionske prikolice tura 20,250.00
6 Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila i to teretnog vozila preko 14 t, kamionske prikolice, autobusi registrovani za preko 45 putnika, građevinske i poljoprivredne mašine tura 30,375.00
7 Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila na posebnim površinama definisanim Odlukom Vlade RS (Sl. glasnik 109/09) i to vozila mase do 800 kg tura 6,000.00
8 Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila na posebnim površinama definisanim Odlukom Vlade RS (Sl. glasnik 109/09) i to vozila mase od 801-1330 kg tura 9,000.00
9 Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila na posebnim površinama definisanim Odlukom Vlade RS (Sl. glasnik 109/09) i to vozila mase od 1331-1900 kg tura 13,500.00
10 Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila na posebnim površinama definisanim Odlukom Vlade RS (Sl. glasnik 109/09) i to vozila mase od 1901 kg i više, teretna vozila do 4 t, autobusi registrovani za 15 putnika tura 20,250.00
11 Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila na posebnim površinama definisanim Odlukom Vlade RS (Sl. glasnik 109/09) i to teretna vozila od 4-14 t, autobusi registrovani od 16-45 putnika, kamionske prikolice tura 30,375.00
12 Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila na posebnim površinama definisanim Odlukom Vlade RS (Sl. glasnik 109/09) i to teretna vozila preko 14 t, kamionske prikolice, autobusi registrovani za preko 45 putnika, građevinske i poljoprivredne mašine tura 45,562.50

Cenovnik usluga prenosa vozila po zahtevu vlasnika

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Prenos vozila u lokalu do 10 km (utovar, transport i istovar) paušal 5,600.00
2 Doplata za prenos vozila van lokala, za svaki km preko 10 km km 190.00
3 Doplata za prenos vozila noću i u dane praznika paušal paušal 1,900.00
4 Čekanje vozila u dogovoru sa vlasnikom km 1,900.00

Cenovnik usluge dolaska specijalnog vozila "pauk" i priprema za početak postupka uklanjanja vozila ukoliko se operacija prekine dolaskom vlasnika vozila

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Naknada za dolazak vozila i priprema za početak postupka uklanjanja tura 3,500.00

Cenovnik za smeštaj vozila na depou

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Naknada za smeštaj vozila na depou za svaki započeti dan nakon 24h od uklanjanja i skladištenja dan 530.00
2 Naknada za smeštaj havarisanih, zaplenjenih i tehnički neispravnih vozila dan 350.00

Cenovnik usluga uklanjanja "auto-taxi" vozila

odnosi se na vozilo koje je upotrebljeno za izvršenje prekršaja i privrednog prestupa, a koje je u vršenju inspekcijskog nadzora nad primenom Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 46/1995, 66/2001, 61/2005, 91/2005 i 62/2006) i propisa donetih na osnovu ovog zakona, privremeno oduzeo inspektor za kontrolu drumskog saobraćaja

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Naknada za uklanjanje "auto-taxi" vozila na depo dan 6,000.00

Cenovnik usluga parkiranja vozila na posebnim parkiralištima

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Parkiranje putničkih vozila, kombi i teretnih vozila do 1 t nosivosti na posebnim parkiralištima jednokratno započet sat 70.00
2 Parkiranje putničkih vozila, kombi i teretnih vozila do 1 t nosivosti na posebnim parkiralištima dnevno (24h) dnevno 530.00
3 Parkiranje putničkih vozila, kombi i teretnih vozila do 1 t nosivosti na posebnim parkiralištima mesečno (rezervacija) mesečno 4,400.00
4 Parkiranje i čuvanje teretnih vozila preko 1 t nosivosti na parkiralištu u Ul. Šalinačkoj bb jednokratno po započetom satu započet sat 70.00
5 Parkiranje i čuvanje teretnih vozila preko 1 t nosivosti na parkiralištu u Ul. Šalinačkoj bb dnevno (24h) dnevno 530.00
6 Parkiranje i čuvanje teretnih vozila preko 1 t nosivosti na parkiralištu u Ul. Šalinačkoj bb mesečno (rezervacija) mesečno 7,100.00
7 Parkiranje i čuvanje teretnih vozila sa prikolicom, šlepera, autobusa i cisterni na parkiralištu u Ul. Šalinačkoj bb jednokratno po započetom satu započet sat 70.00
8 Parkiranje i čuvanje teretnih vozila sa prikolicom, šlepera, autobusa i cisterni na parkiralištu u Ul. Šalinačkoj bb dnevno (24h) dnevno 710.00
9 Parkiranje i čuvanje teretnih vozila sa prikolicom, šlepera, autobusa i cisterni na parkiralištu u Ul. Šalinačkoj bb mesečno (rezervacija) mesečno 8,200.00

Cenovnik usluga izrade identifikacionih parking kartica

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Prva izrada komad 170.00
2 Troškovi reklamacije I komad 170.00
3 Ponovna izrada (izgubljene kartice) komad 510.00
4 Troškovi reklamacije II komad 510.00

Cenovnik usluga montaže-demontaže blokatora (lisica) za točkove vozila koja postupaju suprotno Zakonu o bezbednosti saobraćaja i Odluci o javnim parkiralištima

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Montaža / Demontaža tura 1,900.00