JKP Parking servis Smederevo

Zonsko Parkiranje

preko 1.300 uređenih parking mesta

Opšta parkirališta Kontaktirajte nas
JKP Parking servis Smederevo

Posebna Parkirališta

2 parkinga / preko 150 parking mesta

Posebna parkirališta Kontaktirajte nas

Upravljanje
parkiralištima

JKP „Parking servis“ – Smederevo je javno komunalno preduzeće koje se bavi upravljanjem javnim parkiralištima, održavanjem saobraćajne signalizacije kao i organizacijom rada i naplate usluge parkiranja u gradu.

Saznajte više

Specijalno vozilo
„Pauk“

Uklanjanje nepropisno parkiranih vozila, po nalogu saobraćajne policije ili komunalne inspekcije, obavlja se u cilju uspostavljanja komunalnog reda i povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Saznajte više

Održavanje
signalizacije

JKP „Parking servis“ – Smederevo u sklopu svojih delatnosti ima i održavanjem horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, obeležavanjem puteva i označavanje parking mesta po zonama.

Saznajte više

A K T U E L N O S T I

Parikng SD Aktuelno
Novi web sajt

U cilju bolje i kvalitetnije interakcije sa korisnicima, pokrenuli smo web prezentaciju sa info servisom

01 feb 2021 Opširnije
Parikng SD Aktuelno
Javne nabavke za 2021

JKP Parking servis Smederevo je raspisao i objavio planove javnih nabavki za 2021. godinu

10 feb 2021 Opširnije
Parikng SD Aktuelno
Novo vozilo PAUK

JKP Parking servis Smederevo je objavio nabavku i nabavio novo savremeno specijalno vozilo PAUK

01 okt 2021 Opširnije