Identifikacija

poslovni podaci o preduzeću
Pun poslovni naziv: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PARKING SERVIS SMEDEREVO, SMEDEREVO
Skraćeno poslovno ime: JKP Parking servis Smederevo
Pravna forma: Javno preduzeće
Poreski identifikacioni broj PIB: 107333835
Matični broj: 20782641
RZZO broj: 4000882698
Šifra i naziv delatnosti: 5221 - Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
Ime i prezime ovlašćenog lica: Nikola Matejić
Adresa sedišta: Goranska bb
Mesto: 11300 Smederevo
Broj telefona: (026) 615 630
Broj fax-a: (026) 4621 631
Elektronska pošta: info@parkingsd.rs
Obaveznik PDV-a: DA
Broj tekućeg računa: 205-172390-25 - Komercijalna Banka