Načini plaćanja

na koji način možete da platite usluge JKP Parking servis Smederevo

Plaćanje "SMS Porukom" na javnom parkiralištu

I korak - Ukucajte u telo poruke registarsku oznaku svog vozila i to VELIKIM slovima BEZ RAZMAKA i spcijalnih znakova.
Na primer, ukoliko je vaša registarska oznaka SD 075-ŠČ, pravilno ukucana SMS poruka treba da bude SD075ŠČ, što znači da će poruka koja bi bila SD075SC bila neispravna u vašem slučaju i da biste time platili parking za neko drugo vozilo.

II korak - Slanje SMS poruke iz prethodnog koraka ide na broj koji označava zonu parkiranja. Koliko je bitno da ispravno ukucate registarsku oznaku vozila, toliko je bitno da znate pravu zonu u kojoj je vozilo parkirano.
U zavisnoti od zone gde je vozilo parkirano SMS šatete na kratki broj i to:

  • 8661 - I zona (CRVENA ZONA)
  • 8662 - II zona (ŽUTA ZONA)
  • 8663 - III zona (ZELENA ZONA)
  • 8664 - III zona CELODNEVNA - ZELENA ZONA

III korak - Dobijate povratnu poruku sa sistema naplate da ja veš SMS prihvaćen, uplata parkiranja realizovana sa svim podacima o tome za koje vozilo u kojoj zoni i za koje vreme ste uplatili.

IV korak - Nekoliko minuta pre isteka vremena za koje ste uplatili parkiranje dobićete poruku koja vas infrmiše da ukoliko želite da nastavite parkiranje, produžite, odnosno pošaljete novi SMS sa istim sadržajem kao prethodni. U slučaju da ne želite da nastavite parkiranje, potrebno je da pravovremeno uklonite vozilo sa parkirališta na kome se nalazi i time izbegnete da vam bude izdata doplatna karta.

NAPOMENA: - Korisnici usluge plaćanja parkiranja SMS-om čije registarske oznake sadrže karaktere Č, Ć, Ž, Š, Đ, mobilne telefone moraju da podese tako da omoguće unos ovih karaktera.
Ukoliko umesto Č, Ć, Ž, Š, Đ unosite C, Z, D, DJ, na taj način parkiranje plaćate za vozilo koje na registarskoj tablici ima upravo ta slova, odnosno plaćate za tuđe vozilo. Na primer, ukoliko umesto SD075ŠČ unesete SD075SC, korisnika sa registarskom oznakom SD075SC onemogućavate da uplati ili produži parkiranje za svoje vozilo.

Plaćanje "Parking Kartom" na javnim parkiralištima

Plaćanje usluge parkiranja vozila na javnim parkiralištima možete izvršiti kupovimom PARKING KARTE. Karte izdaje i štampa JKP Parking servis Smederevo, mogu se kupiti na prodajnim mestiama sa kojima postoji ugovor o prodaji.

Na slikama ispod možete pronaći kako izgledaju parking karte po zonama i kako se pravilno popunjavaju. Obaveza korisnika parking karte je da pravilno popunjenu kartu stavi ispod vetrobranskog stakla na unutrašnjoj strani vozila kako bi rednici koji vrše kontrolu i naplatu na javnim parkiralištima imali uvid u ispravnost iste.

Plaćanje "Parking Kartom" na posebnom parkiralištu

Plaćanje usluge parkiranja vozila na posebnom parkiralištu možete izvršiti kupovimom PARKING KARTE. Kartu izdaje i štampa JKP Parking servis Smederevo, mogu se kupiti na samom ulazu u našem Info Centru.

Na slikama ispod možete pronaći kako izgleda parking karta i kako se pravilno popunjava. Obaveza korisnika parking karte je da pravilno popunjenu kartu stavi ispod vetrobranskog stakla na unutrašnjoj strani vozila kako bi rednici koji vrše kontrolu i naplatu na javnim parkiralištima imali uvid u ispravnost iste.

Prodajna mesta (za parking kartice)

Redni
broj
Naziv preduzeća
(prodajno mesto)
Adresa
prodajnog mesta
1 BRALE 026 RADOSAVA MIRKOVIĆA BB
2 MENJAČNICA BONUS J.J. VUKA KARADŽIĆA BB
3 MENJAČNICA PRESTO 17. OKTOBRA BB
4 MENJAČNICA ANDREJ 17. OKTOBRA (PIJACA)
5 MENJAČNICA PETRA PROLETERSKA 43
6 HANI MEN KARAĐORĐEVA BB
7 NAŠA MALA TRAFIKA RADOSLAVA MIRKOVIĆA BB
8 MENJAČNICA EURO DVA KARAĐORĐEVA 21
9 STIL B DOO SAVE KOVAČEVIĆA 31

Cenovnik usluge parkiranja na opštim parkiralištima

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Parkiranje u I zoni (crvena) započet sat 40.00
2 Parkiranje u II zoni (crvena) započet sat 33.00
3 Parkiranje u III zoni (crvena) započet sat 27.00

Cenovnik dnevne karte u III zoni (zelena)

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Parkiranje u III zoni (zelena) dan 120.00

Cenovnik povlašćenih karti

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Stanarska karta (blokovsko parkiranje) mesec 396.00
2 Stanarska karta (blokovsko parkiranje) godina 3,960.00
3 Privredna karta mesec mesec 1,980.00
4 Fizička lica zaposlena u ustanovama od javnog značaja mesec 330.00

Cenovnik pretplatnih karti

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Parkiranje u I zoni (crvena) mesec 2,780.00
2 Parkiranje u II zoni (žuta) mesec 2,250.00
3 Parkiranje u III zoni (zelena) mesec 1,850.00
4 Parkiranje u svim zonama (ekonomska karta) mesec 4,000.00

Cenovnik usluga parkiranja na privremenim i povremenim parkiralištima

cenovnik važi za vreme održavanja manifestacija (sajamskih, vašarskih i drugih priredbi) bez obzira na vreme zadržavanja

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Putnička vozila dan 120.00
2 Autobusi i teretna vozila mesec 360.00

Cenovnik posebne parking karte

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Posebna parking karta za korisnike koji postupaju suprotno odredbama Odluke o javnim parkiralištima komad 790.00

Cenovnik usluga prenosa i čuvanja nepropisno parkiranih vozila

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila i to mase do 800 kg tura 5,000.00
2 Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila i to mase od 801-1330 kg tura 6,000.00
3 Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila i to mase od 1331-1900 kg tura 9,000.00
4 Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila i to mase od 1901 kg i više, tteretna vozila do 4t, autobusi registrovani za 15 putnika tura 13,500.00
5 Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila i to teretnog vozila od 4-14 t, autobusi registrovani od 16-45 putnika, kamionske prikolice tura 20,250.00
6 Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila i to teretnog vozila preko 14 t, kamionske prikolice, autobusi registrovani za preko 45 putnika, građevinske i poljoprivredne mašine tura 30,375.00
7 Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila na posebnim površinama definisanim Odlukom Vlade RS (Sl. glasnik 109/09) i to vozila mase do 800 kg tura 6,000.00
8 Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila na posebnim površinama definisanim Odlukom Vlade RS (Sl. glasnik 109/09) i to vozila mase od 801-1330 kg tura 9,000.00
9 Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila na posebnim površinama definisanim Odlukom Vlade RS (Sl. glasnik 109/09) i to vozila mase od 1331-1900 kg tura 13,500.00
10 Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila na posebnim površinama definisanim Odlukom Vlade RS (Sl. glasnik 109/09) i to vozila mase od 1901 kg i više, teretna vozila do 4 t, autobusi registrovani za 15 putnika tura 20,250.00
11 Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila na posebnim površinama definisanim Odlukom Vlade RS (Sl. glasnik 109/09) i to teretna vozila od 4-14 t, autobusi registrovani od 16-45 putnika, kamionske prikolice tura 30,375.00
12 Uklanjanje na deponiju nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila na posebnim površinama definisanim Odlukom Vlade RS (Sl. glasnik 109/09) i to teretna vozila preko 14 t, kamionske prikolice, autobusi registrovani za preko 45 putnika, građevinske i poljoprivredne mašine tura 45,562.50

Cenovnik usluga prenosa vozila po zahtevu vlasnika

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Prenos vozila u lokalu do 10 km (utovar, transport i istovar) paušal 3,960.00
2 Doplata za prenos vozila van lokala, za svaki km preko 10 km km 132.00
3 Doplata za prenos vozila noću i u dane praznika paušal paušal 1,320.00
4 Čekanje vozila u dogovoru sa vlasnikom km 1,320.00

Cenovnik usluge dolaska specijalnog vozila "pauk" i priprema za početak postupka uklanjanja vozila ukoliko se operacija prekine dolaskom vlasnika vozila

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Naknada za dolazak vozila i priprema za početak postupka uklanjanja tura 2,400.00

Cenovnik za smeštaj vozila na depou

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Naknada za smeštaj vozila na depou za svaki započeti dan nakon 24h od uklanjanja i skladištenja dan 390.00
2 Naknada za smeštaj havarisanih, zaplenjenih i tehnički neispravnih vozila dan 260.00

Cenovnik usluga uklanjanja "auto-taxi" vozila

odnosi se na vozilo koje je upotrebljeno za izvršenje prekršaja i privrednog prestupa, a koje je u vršenju inspekcijskog nadzora nad primenom Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 46/1995, 66/2001, 61/2005, 91/2005 i 62/2006) i propisa donetih na osnovu ovog zakona, privremeno oduzeo inspektor za kontrolu drumskog saobraćaja

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Naknada za uklanjanje "auto-taxi" vozila na depo dan 6,000.00

Cenovnik usluga parkiranja vozila na posebnim parkiralištima

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Parkiranje putničkih vozila, kombi i teretnih vozila do 1 t nosivosti na posebnim parkiralištima jednokratno započet sat 53.00
2 Parkiranje putničkih vozila, kombi i teretnih vozila do 1 t nosivosti na posebnim parkiralištima dnevno (24h) dnevno 330.00
3 Parkiranje putničkih vozila, kombi i teretnih vozila do 1 t nosivosti na posebnim parkiralištima mesečno (rezervacija) mesečno 3,300.00
4 Parkiranje i čuvanje teretnih vozila preko 1 t nosivosti na parkiralištu u Ul. Šalinačkoj bb jednokratno po započetom satu započet sat 53.00
5 Parkiranje i čuvanje teretnih vozila preko 1 t nosivosti na parkiralištu u Ul. Šalinačkoj bb dnevno (24h) dnevno 330.00
6 Parkiranje i čuvanje teretnih vozila preko 1 t nosivosti na parkiralištu u Ul. Šalinačkoj bb mesečno (rezervacija) mesečno 5,280.00
7 Parkiranje i čuvanje teretnih vozila sa prikolicom, šlepera, autobusa i cisterni na parkiralištu u Ul. Šalinačkoj bb jednokratno po započetom satu započet sat 53.00
8 Parkiranje i čuvanje teretnih vozila sa prikolicom, šlepera, autobusa i cisterni na parkiralištu u Ul. Šalinačkoj bb dnevno (24h) dnevno 520.00
9 Parkiranje i čuvanje teretnih vozila sa prikolicom, šlepera, autobusa i cisterni na parkiralištu u Ul. Šalinačkoj bb mesečno (rezervacija) mesečno 6,480.00

Cenovnik usluga izrade identifikacionih parking kartica

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Prva izrada komad 130.00
2 Troškovi reklamacije I komad 130.00
3 Ponovna izrada (izgubljene kartice) komad 390.00
4 Troškovi reklamacije II komad 390.00

Cenovnik usluga montaže-demontaže blokatora (lisica) za točkove vozila koja postupaju suprotno Zakonu o bezbednosti saobraćaja i Odluci o javnim parkiralištima

Redni
broj
Vrsta usluge
(naziv usluge)
Jedinica
mere
Cena
(sa PDV)
1 Montaža / Demontaža tura 1,320.00
Preuzmite "Cenovnik usluga parkiranja" kao PDF dokument